Parteneri

Coordonator - Universitatea POLITEHNICA din București - Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată

  • cu sediul în București, Splaiul Independenței Nr. 313, Sector 6, Cod 060042, Tel: +40214029300, Fax: +40213181026

  • înregistrată la Registrul Comerțului Nr. - , cod fiscal 4183199527, cont bancar IBAN: R048TREZ7065025XXX004815, Trezoreria sector 6

Partener P1 - STRAERO S.A. - Institutul pentru Calculul și Experimentarea Structurilor Aero-astronautice

  • cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 220, Cod 61126, Tel: +40214340169, Fax: +40214340170

  • înregistrată la Registrul Comerțului Nr. J/40/5793/1991, cod fiscal RO451051, cont bancar IBAN: R021TREZ7005069XXX005413, Trezoreria Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București

Partener P2 - Universitatea "Politehnica" din Timișoara

  • cu sediul în Timișoara, Str. Piața Victoriei nr. 2, jud. Timiș, Cod 300006, Tel: +40256403210, Fax: +40256403021

  • înregistrată la Registrul Comerțului nr. -, cod fiscal 4269282, cont bancar IBAN: R038TREZ6215003XXX000210, Trezoreria Timișoara

Partener P3 - INAS S.A.

  • cu sediul în Craiova, Bd. Nicolae Romanescu, Nr. 37C, jud. Dolj, Cod 200738, Tel: +40251438789, Fax: +40251426335

  • înregistrată la Registrul Comerțului nr. Jl6/871/1991, cod fiscal RO2319694, cont bancar IBAN: R009TREZ2915069XXX001887, Trezoreria Craiova și IBAN: R019BRDE170SV04224221700 BRD Craiova

Partener P4 - SMART MECHANICS S.R.L.

  • cu sediul în București, Sector 3, Str. Stelea Spătaru, Nr. 10, Et. 1, Ap. 6, Camera-Biroul Nr. 6, Cod 28332948, Tel: +40734839317, Fax: +40213120045

  • înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4476/11.04.2011, cod fiscal R028332948, cont bancar IBAN: R067TREZ7035069XXX014390, Trezoreria Sector 3