Obiective

Obiectivele finale ale proiectului privesc conceperea unor panouri de aviație, metalice sau compozite, plane și curbe, cu performanțe îmbunătățite. Pentru obținerea unor produse noi, cu caracteristici îmbunătățite, se vor avea în vedere următoarele:

 1. Întocmirea unui raport asupra datelor disponibile în literatura de specialitate cu privire la variantele constructive, materialele și tehnologiile de fabricare a panourilor ușoare pentru structuri de aviație.

 2. Elaborarea unei metodologii de calcul aproximativ al panourilor sandwich plane și curbe.

 3. Propunerea unor noi soluții constructive de panouri ușoare pentru structuri de aviație.

 4. Efectuarea testelor necesare pentru caracterizarea comportamentului unor îmbinări cu diferiți adezivi structurali la solicitări statice și ciclice, la temperatura ambiantă și la temperaturi scăzute.

 5. Elaborarea unei proceduri de modelare și analiză cu elemente finite a comportamentului mecanic al materialelor compozite.

 6. Modelări parametrice 3D și analize liniare și neliniare ale panourilor sandwich plane și curbe propuse.

 7. Optimizări ale noilor variante de panouri sandwich.

 8. Realizarea modelelor experimentale ale noilor variante de panouri plane și curbe, concepute și studiate în etapele anterioare.

 9. Testarea modelelor experimentale ale panourilor plane și curbe.

Rezultate estimate:

 1. Publicarea a minimum cinci articole în reviste de specialitate ISI și indexate în baze de date internaționale.

 2. Participări la cel puțin șase conferințe internaționale de profil.

 3. Depunerea la OSIM a cel puțin două cereri de brevet de invenție privind soluțiile constructive originale dezvoltate în cadrul proiectului.

 4. Omologarea internă, la partenerul fabricant, a produselor finale și a tehnologiei folosite.

 5. Dezvoltarea bazei de analiză și experimentare, atât la coordonator cât și la parteneri.

 6. Includerea în echipele de lucru, atât la coordonator cât și la parteneri, a tinerilor cercetători, inclusiv doctoranzi

 7. Întocmirea rapoartelor de cercetare de către fiecare partener, la fazele în care acesta este implicat și elaborarea unor rapoarte de sinteză de către coordonator (la fiecare fază a proiectului).

 8. Informare privind rezultatele obținute prin pagina web a proiectului, care va fi reactualizată după fiecare etapă parcursă.