Partener P4

SMART MECHANICS S.R.L.

S-a înființat în anul 2011 cu o echipă formată din cadre didactice universitare și ingineri specialiști în structuri și sisteme mecanice de aviație, membrii în asociații naționale și internaționale de inginerie mecanică, materiale compozite și energii hidro.

Membrii colectivul de specialiști au o experiență de peste 20 de ani în activități de proiectare, realizare, mentenanță, management de aviație, calcul și procesare structuri compozite prin diverse tehnologii cât și experiență practică în domeniul sistemelor de microhidrocentrale de puteri diferite cu reglajul automat în putere sau cu reglaj manual cât și proiectarea și realizarea sistemelor mecanice inteligente de precizie pentru diferite domenii.

Are ca domenii de activitate: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; cercetare-dezvoltare în inginerie; proiectare și realizare de microhidrocentrale configurate optim pentru diferite condiții de instalare și funcționare; proiectare și realizare sisteme mecanice complexe metalice sau din alte materiale; structuri compozite de arhitecturi interioare optimizate proiectate și realizate prin tehnologii de transfer controlat al rășinii; tehnologii dedicate pentru repere compozite și tehnologii dedicate pentru repere compozite; calcul mecanic static, dinamic, vibrații și oboseală în regim liniar și neliniar pentru structuri hidro și aeroelastice; asistență tehnică și consultanță de specialitate; service pentru microhidrocentrale; studii de fezabilitate.

Creează și dezvoltă inteligent

Proiectare și realizare de microhidrocentrale - simple sau cu reglaj manual sau cu reglaj automat în putere pentru toată gama de debite și căderi de apă neinvazive față de mediu și caracterizate prin:

 • funcționare la randamente ridicate pentru căderi de apă începând cu debite de minimum 5 litri/sec și diferențe de nivel de cel puțin 3 m sau de 0.5 litri/sec și o diferență de nivel de cel puțin 10 m;

 • o instalare simplă, prietenoasa cu mediul și fără amenajări speciale pentru captare;

 • funcționare pentru o gamă de puteri de la 5 la 1000 kW în mod autonom, fără asistența unui operator;

 • asigurarea unui randament ridicat (peste 80%) și menținerea sa constantă pentru variații mari de debit, grație sistemului de reglaj activ în putere;

 • turația constantă pe toată gama de debite.

Proiectare și realizare de sisteme mecanice complexe:

 • proiectare și realizare componente pentru sisteme mecanice complexe de precizie, ansambluri funcționale;

 • calcule de răspuns static, dinamic și de vibrații;

 • realizare de modele virtuale și simulări numerice;

 • testare și evaluare sistemelor mecanice.

Proiectare și realizare de tehnologii la cheie pentru compozite (VARTM):

 • proiectare de arhitecturi optime ale fibrelor în interiorul compozitului după diferite criterii (de rezistență, rigiditate, stabilitate)

 • proiectare de rețete tehnologice dedicate pentru diferite repere compozite folosind transferul controlat al rășinii asistată de vacuum

Calcul mecanic static, dinamic, vibrații și oboseală în regim liniar și neliniar pentru structuri.

Calcule și simulări numerice pentru interferențe fluid structură, flutter, divergență oscilații hidro și aeroelastice.

Asistență tehnică și consultanță de specialitate.

Service pentru microhidrocentrale.

Studii de fezabilitate.