Termeni legali

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Definiții referitoare la acești termeni legali

Serviciu înseamnă furnizarea către utilizator a accesului la date și informații transmise prin Internet cu ajutorul acestui website.

Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.

Atacuri de tip "refuzul serviciului" (DoS) înseamnă interferența cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.

Mărci se referă la faptul că denumirea acestui website, oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest website reprezintă proiectul HIPEAS.

Generalități

Modificări ale acestor termeni și condiții - acești termeni și condiții se pot modifica la anumite intervale de timp fără a anunța utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin afișare pe website. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor.

Forța Majoră - Acest website nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente.

Jurisdicție - Acest website (exclusiv website-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către proiectul HIPEAS. Prin accesarea acestui website utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României.

Confidențialitate -Acest website nu garantează că utilizarea acestui va fi confidențială și nu este responsabil pentru nicio pagubă suferită de utilizator sau altă persoană ca rezultat al confidențialității în utilizare. Orice informație pe care clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează utilizatorul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

Obligațiile

Acest website şi furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub control său, al furnizorilor săi sau prin erori de omisiune din partea utilizatorului.

În nicio circumstanță acest website nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului oferit de acest website sau website-uri în legătură cu acesta.

Utilizare improprie

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze administratorul în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni legali.

Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului.

Utilizatorul acceptă să adere la acești termeni de utilizare

Utilizatorul confirmă ca a citit și acceptat acești termeni legali. Utilizarea serviciului implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest website.