Partener P2

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Istoria Laboratorului de Rezistența Materialelor din cadrul Universității POLITEHNICA din Timișoara

 • Școala Politehnică din Timișoara s-a înființat în anul 1920, puțin după unirea teritoriilor române.

 • Laboratorul de Rezistența Materialelor s-a deschis în anul 1923 în prezența regelui Ferdinand I și a prim-ministrului I.C. Brătianu.

 • Laboratorul a fost coordonat de Prof. C. C. Teodorescu și a fost echipat cu sprijinul Rectorului Școlii Politehnice din Timișoara, Prof. Traian Lalescu.

 • Primele laboratoare cu studenții au avut loc în anul 1923, iar primul îndrumător de laborator a fost publicat în anul 1924.

 • În anul 1931 laboratorul a fost vizitat de regele Carol al II-lea și prim-ministrul Nicolae Iorga.

Dotările Laboratorului de Rezistența Materialelor

 • Mașini de încercat static,

 • Mașini de încercat la oboseală și la oboseală cu șocuri,

 • Ciocane Charpy pentru încercări la șoc,

 • Termograf FLIR 40

 • Sistem ultrasonic pentru control nedistructiv,

 • Traductoare de forță și deplasare, sisteme de achiziție Spider 8 și ESAM Traveller More than 50 computers

 • Softuri: SolidWorks, Cosmos M, Beasy

Domenii de cercetare

 • Încercări mecanice de tracțiune, compresiune, încovoiere, forfecare pentru diferite tipuri de materiale: metale, polimeri, compozite, spume și structuri,

 • Încercări de oboseală,

 • Încercări de Mecanica ruperii și evaluarea integrității structurale,

 • Încercări dinamice prin șoc și de oboseală cu șocuri repetate,

 • Încercări de fluaj,

 • Control nedistructiv,

 • Analiza experimentală a tensiunilor prin tensometrie electrică rezistivă, fotoelasticimetrie și termoelasticimetrie,

 • Analiza numerică a tensiunilor

Colaborări internaționale în domeniul cercetării

 • Magnel Laboratory for Concrete Research, Gent University, BELGIUM, Acord bilateral Romania - Flandra, 2005 - 2007,

 • IUT de Creusot, Universite de Bourgogne, FRANCE, Doctorat în co-tutelă, din 2009,

 • ILK, TU Dresden, GERMANY, cercetări în domeniul comportării polimerilor şi materialelor compozite, din 2010,

 • Dipartamento di Ingegneria Strutturale, Universita degli Studi di Cagliari, ITALY, 2000 - 2007

 • Dipartamento di Meccanica e Tecnologie Industriali, Universita degli Studi di Firenze, ITALY, 2004 - 2009

 • Facoltà di Ingegneria, Universita Politehnica delle Marche, ITALY, din 2012

 • Faculty of Civil and Sanitary Engineering, Lublin University of Technology, POLAND, Acorduri de colaborare bilaterală 2007 - 2012, 2013 - 2018, parteneriat în 2 proiecte Europene (FP6 şi FP7)

 • Slovak Academy of Science, Bratislava, SLOVAKIA, Acord bilateral România - Slovakia, 2013 - 2014

 • Departament de Resistència de Materials I Estructures a l’Enginveria, Universitat Politecnica de Catalunya, SPAIN, 2000 - 2001

 • Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, UK, 2001 - 2002

 • Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, UK, 2004 - 2005

Proiecte de cercetare internaționale

 • Stagiu Postdoctoral: PLASTIC ZONE DEVELOPMENT AT INTERFACE CRACKS IN REAL GEOMETRIES; Loughnborough University, MAREA BRITANIE; Grant Nr. 3644/ 1999; Perioada: februarie 2000 - august 2000.

 • Stagiu Postdoctoral: THERMOELASTIC METHODOLOGY FOR FATIGUE LIFE ASSESSMENT; The University of Sheffield, MAREA BRITANIE; Grant Nr. GR N32792.01/ 2001; Perioada: iulie 2001 - iulie 2002.

 • Acord de cooperare bilaterală România - Flandra: Universitatea POLITEHNICA din Timișoara - Gent University: NUMERICAL SIMULATION OF THE INFLUENCE OF CRACK FORMATION ON CHLORIDE PENETRATION IN REINFORCED CONCRETE; Contract Nr. C18014/2005; Perioada: ianuarie 2005 - decembrie 2007.

 • Marie Curie European Reintegration Grant FP7: RELIABILITY OF INTERFACES ON COMPOSITE MATERIALS, Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Grant PERG03-GA-2008-230991; Perioada: februarie 2009 - ianuarie 2011.

 • Capacities European Grant FP7: MODERN COMPOSITES APPLIED IN AEROSPACE AND SURFACE TRANSPORT INFRASTRUCTURE; Coordonat de: Lublin University of Technology, POLONIA, Grant Nr. FP7-245479; Perioada: aprilie 2010 - martie 2013; WP1.10 Twining Institutions: Lublin University of Technology - Universitatea POLITEHNICA din Timișoara.

Granturi naționale

 • Grant CNCSIS tip AT: MANAGEMENTUL ESTIMĂRII DURABILITĂȚII STRUCTURILOR PORTANTE DE CALE FERATĂ; Nr. Grant : 34977/21.09.2001 COD 146, Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2000 - 2002.

 • Grant CNCSIS tip A: IMPLEMENTAREA METODELOR PROBABILISTICE ÎN MECANICA RUPERII ÎN VEDEREA ESTIMĂRII DURATEI DE VIAȚĂ; COD CNCSIS 177 TEMA 14, Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2004 - 2007.

 • Grant PNCDI – CEEX: MODELAREA ȘI SIMULAREA COMPORTĂRII LA SOLICITĂRI COMPLEXE A MATERIALELOR COMPOZITE CU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA AERONAUTICĂ, Contract Nr.202/20.07.06 AMCESIT; Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2006 - 2008.

 • Grant PNCDI – CEEX: ASAMBLĂRI HIBRIDE CU ADEZIVI ȘI NITURI LA STRUCTURI DIN MATERIALE COMPOZITE ȘI ALIAJE DE ALUMINIU, Contract Nr.262/12.09.06 AMCESIT, Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2006 - 2008.

 • Grant PNCDI – CEEX: PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ INTEGRATĂ DE INGINERIE ELECTROCHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR PENTRU MATERIALE AVANSATE: APLICAȚII ÎN DOMENIUL EVALUĂRII INTEGRITĂȚII ȘI FIABILITĂȚII STRUCTURILOR, Contract Nr. 255/11.09.06 RELANSIN; Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2006 - 2008.

 • Grant IDEI: Modelarea micro-mecanică a comportării la rupere și degradare a materialelor celulare, Contract Nr. 172/2011; Universitatea POLITEHNICA din Timișoara; Perioada: 2011 - 2014.

 • Contract PARTENERIATE: HIGH PERFORMANCE LIGHTWEIGHT PANELS WITH A NEW OPTIMIZED DESIGN FOR ADVANCED AIRCRAFT STRUCTURES, Contract Nr. 206 / 2012; Universitatea POLITEHNICA din Timișoara, ROMANIA; Perioada: 2012 - 2015.