Planificare

Etapa I

Studii privind variantele constructive, materialele, tehnologiile de fabricare și metodele de testare a panourilor ușoare pentru structuri de aviație. Elaborarea metodologiei de calcul și propunerea de noi soluții constructive

 1. Raport tehnic

 2. Metodologie de calcul aproximativ al panourilor sandwich plane şi curbe

 3. Metoda de validare experimentală a relațiilor de calcul aproximativ

 4. Noi soluții constructive de panouri sandwich - trei plane PSP1, PSP2, PSP3 și două curbe PSC1, PSC2

Etapa II

Teste pentru caracterizarea comportamentului unor îmbinări cu diferiți adezivi structurali la solicitări statice și ciclice, la temperatură ambiantă și la temperaturi între -50°C și +150°C . Modelări parametrice 3D și analize liniare și neliniare pentru evaluarea variantelor de panou sandwich plan propuse în prima fază. Optimizări.

 1. Rapoarte de încercări

 2. Raport de cercetare cu rezultatele simulărilor numerice și ale procesului de optimizare geometrică

 3. Documentație de prezentare a celor două noi variante optimizate de panouri plane sandwich

 4. Articole în reviste și volume ale unor conferințe naționale și internaționale.

Etapa III

Modelări parametrice 3D și analize pentru evaluarea variantelor de panou sandwich curbe propuse în prima fază. Optimizări.

 1. Rapoarte de cercetare privind comportamentul la solicitări statice, la oboseală și la flambaj

 2. Trei cereri de brevet de invenție pentru soluțiile originale de panouri sandwich concepute

 3. Procedura (metodologie) inovativă de modelare și analiză cu metoda elementelor finite a comportamentului mecanic al structurilor din materiale compozite.

Etapa IV

Proiectarea, realizarea și testarea modelelor experimentale de panouri sandwich plane propuse pentru brevetare

 1. Modele experimentale (2 bucăți: MEP 1, MEP 2)

 2. Articole în reviste indexate în baze de date internaționale și comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale

 3. Raport de cercetare

Etapa V

Proiectarea, realizarea și testarea modelelor experimentale de panou sandwich curb cilindric MEC 1 și sferic MEC 21.

 1. Modele experimentale (2 bucăți: MEC 1; MEC 2)

 2. Rapoarte de încercări, cu rezultatele testelor efectuate pe modelele experimentale

 3. Documentația de omologare internă a panourilor sandwich plane realizate și a tehnologiei folosite

 4. Documentația tehnică finală a produselor realizate

 5. Articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale și comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale

 6. Raport de cercetare

 7. Proces verbal de omologare internă a panourilor sandwich curbe realizate și a tehnologiei folosite.