Agenda

FINALIZAREA ȘI PUBLICAREA RAPORTULUI ȘTIINȚIFIC PENTRU ETAPA V

2016-11-29 16:30:00

Echipa proiectului anunță finalizarea şi publicarea în continuare a raportului științific la etapa V privind realizarea modelelor experimentale de panouri cu înveliș cilindric și sferic MEC 1 și respectiv MEC 2; finalizarea rapoartelor de încercări, cu rezultatele testelor efectuate pe modelele experimentale; realizarea documentației de omologare internă a panourilor sandwich plane realizate precum şi a tehnologiei folosite; documentația tehnică finală a produselor realizate; rezumatul raportului de cercetare 2016; omologarea internă a panourilor sandwich curbe realizate și a tehnologiei folosite și diseminarea rezultatelor.Conform cu planul de realizare a etapei a V-a a proiectului, activitățile desfășurate au fost orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • realizarea unor modele experimentale (2 bucăți: MEC 1; MEC 2), activitățile V.7; V.8; V.9.

 • rapoarte de încercări, cu rezultatele testelor efectuate pe modelele experimentale, încărcări statice, de stabilitate și de impact - activitățile V.1; V.2; V.3; V.10; V.11; V.12; V.13; V.14; V.15.

 • simularea numerică a testelor de impact - activitățile V.4.

 • documentația de omologare internă a panourilor sandwich plane realizate și a tehnologiei folosite - activitățile V.6; V.8.

 • documentația tehnică finală a produselor realizate V.5; V.9.

 • diseminarea rezultatelor prin participare la manifestări științifice de profil - articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internațională și comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale: V.17; V.18.

 • omologare internă a panourilor sandwich curbe realizate și a tehnologiei folosite V.6; V.16;

 • raport de cercetare

Obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate.

FINALIZAREA ȘI PUBLICAREA RAPORTULUI ȘTIINȚIFIC PENTRU ETAPA IV

2015-11-30 18:30:00

Echipa proiectului anunță finalizarea și publicarea în continuare a raportului științific la etapa IV privind efectuarea unor analize cu elemente finite pe diferite configurații de panouri sandwich, realizarea a patru configurații de modele experimentale, pentru patru dintre structurile proiectate și diseminarea rezultatelor.

Conform cu planul de realizare a etapei a IV-a a proiectului, activitățile desfășurate au fost orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • efectuarea unor analize cu elemente finite statice și modale pe diferite configurații de panouri sandwich cu miezuri tip honeycombs pentru consolidarea teoretică a metodei de omogenizarea a miezurilor;

 • modelarea parametrică cu elemente finite și analiza statică, de stabilitate și de oboseală, a unor panouri plane și a unor panouri cilindrice cu miez celular din spumă poliuretanică rigidă sau din țevi de PVC.

 • proiectarea și realizarea unor modele experimentale de panou sandwich plan (două variante cu miezuri celulare din spumă poliuretanică rigidă și alte două variante cu miezuri din țevi de PVC, activitățile IV.5 și IV.7);

 • diseminarea rezultatelor prin participare la manifestări științifice de profil (activitățile IV.8 și IV.9).

Obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate.

FINALIZAREA ȘI PUBLICAREA RAPORTULUI ȘTIINȚIFIC PENTRU ETAPA III

2014-11-30 18:30:00

Echipa proiectului anunță finalizarea și publicarea în continuare a raportului științific la etapa III privind modelările parametrice 3D și analizele pentru evaluarea variantelor de panou sandwich curbe propuse în primă fază și optimizări. Conform cu planul de realizare a etapei a III-a a proiectului, activitățile desfășurate au fost orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Simulări numerice pentru evaluarea rezistenței unor îmbinări cu defecte în stratul de adeziv și pentru validarea modelului de comportament propus pentru adezivii selectați pentru studiu (activitatea III.1, III.4)

 • Evaluarea limitei de oboseală la solicitări pulsante, pe îmbinări simplu și dublu eclisate (activitățile III.2 şi III.3)

 • Simulări numerice pentru analiza comportamentului panourilor plane propuse pentru studiu: la solicitări statice, la flambaj și la oboseala datorată ciclurilor de presurizare-depresurizare. Optimizări (activitățile III.5, III.6, III.7, III.8, III.9)

 • Modelări parametrice cu elemente finite pentru analiza comportamentului panourilor curbe propuse pentru studiu: la solicitări statice, la flambaj local și global și la oboseală. Optimizări (activitățile III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, III.15)

 • Întocmirea și depunerea la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) a trei cereri de brevet de invenție, pentru două panouri sandwich plane și unul curb (activitățile III.16 și III.17)

 • Elaborarea unei proceduri eficiente de modelare și analiză cu elemente finite a comportamentului mecanic al structurilor din materiale compozite (activitatea III.18)

 • Proiectarea și realizarea unor dispozitive necesare pentru pregătirea probelor și efectuarea testelor în această etapă și în cele ce urmează (activitatea III.19)

 • Diseminarea rezultatelor prin participare la manifestări științifice internaționale și naționale (activitățile III.20, III.21).

Obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate.

HIPEAS WORKSHOP - 8 MAI 2014

2014-05-08 08:00:00

În cadrul proiectul este organizat la Hotel INTERNATIONAL din Sinaia în data de 8 mai 2014 HIPEAS Project Workshop. La întâlnire vor fi prezentate lucrări științifice ale partenerilor și vor fi discutate rezultatele obținute. Evenimentul se desfășoară după următorul program:

12:30 – 13:15

Registration

13:15 – 13:30

Welcome note - Prof. Dr. Eng. Dan Mihai CONSTANTINESCU - Project Director

13:30 – 14:00

Simulation of adhesively bonded joints behavior - Radu NEGRU, Liviu MARȘAVINA

14:00 – 14:30

Teste mecanice pentru validarea metodei omogenizării la panourile sandwich - Dumitrița GABOR, Ion FUIOREA

14:30 – 15:00

Raising performance of structural sandwich panels with a cellular grid using designoptimization tools in the ANSYS Workbench platform - Florian VLĂDULESCU, Constantin CIOLOFAN

15:00 – 15:30

FEM simulation of stresses induced into the initial plane PU foam cores by bending during the assembling of shallow cylindrical panels - Ștefan SOROHAN, Marin SANDU, Adriana SANDU, Dan Mihai CONSTANTINESCU

15:30 – 16:00

Teste mecanice pentru validarea metodei omogenizării la panourile sandwich - Dumitrița GABOR, Ion FUIOREA

16:00 – 16:30

Modele numerice pentru teste la întindere la epruvete dublu eclisate - Ion FUIOREA, Mihail STOICESCU

16:30 – 17:00

Metoda omogenizării pentru modelarea unui panou sandwich cu miez fagure - Ion FUIOREA, Mihail STOICESCU

17:00 – 17:30

The shock behavior of structural sandwich panels with a cellular grid using explicit analysis applications (AUTODYN) in the ANSYS Workbench platform - Florian VLĂDULESCU, Constantin CIOLOFAN

FINALIZAREA ȘI PUBLICAREA RAPORTULUI ȘTIINȚIFIC PENTRU ETAPA II

2014-02-12 12:00:00

Echipa proiectului anunță finalizarea și publicarea în continuare a raportului științific la etapa II privind testele pentru caracterizarea comportamentului unor îmbinări cu diferiți adezivi structurali la solicitări statice și ciclice, la temperatură ambiantă și la temperaturi între -50°C și +150°C, și privind modelările parametrice 3D și analizele liniare și neliniare pentru evaluarea variantelor de panou sandwich plan propuse în prima fază și optimizări. În conformitate cu planul de realizare a etapei a II-a a proiectului, activitățile desfășurate au fost orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Teste statice pe trei tipuri de adeziv structural, la temperatura ambiantă, la temperaturi înalte şi la temperaturi scăzute (activitățile II.1, II.3, II.4),

 • Determinarea caracteristicilor statice pentru materialele metalice și compozite din care vor fi realizate fețele panourilor sandwich (activitățile II.8 și II.9),

 • Determinarea caracteristicilor statice pentru spume polimerice din care vor fi confecționate miezurile unor panouri sandwich (activitatea II.7),

 • Teste de întindere statică și de oboseală la întindere pulsantă pe îmbinări dublu eclisate și simulări numerice ale unor teste (activitățile II.5 și II.11),

 • Încercări la încovoiere în trei sau patru puncte pe îmbinări prin suprapunere, simplu eclisate sau de tip "doubler" și simulări numerice ale unor teste statice şi sub sarcini fluctuante (activitățile II.2, II.6, II.10, II.12, II.13),

 • Simulări numerice ale unor defecte inerente în stratul de adeziv și la interfețe (activitățile II.10, II.14),

 • Modelarea parametrică cu elemente finite și analiza statică, dinamică și de stabilitate a unui panou plan cu miez celular din spumă poliuretanică rigidă (activ. II.15)

 • Modelarea parametrică cu elemente finite și optimizarea unui panou plan cu miez celular din polipropilenă (activitatea II.16)

 • Diseminarea rezultatelor prin participare la manifestări științifice de profil (activitățile II.17, II.18).

Obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate.

FINALIZAREA ȘI PUBLICAREA RAPORTULUI ȘTIINȚIFIC PENTRU PRIMA ETAPĂ

2013-05-30 12:00:00

Echipa proiectul anunță finalizarea și publicarea în continuare a raportului științific pentru prima etapă privind studiul variantelor constructive, materialelor, tehnologiilor de fabricare și metodelor de testare a panourilor ușoare pentru structuri de aviație. Este elaborată metodologia de calcul și sunt propuse soluțiile constructive. Activitățile desfășurate în cadrul acestei etape au fost orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Evaluarea stadiului actual în domeniul proiectării și tehnologiilor utilizate în fabricația de panouri ușoare de înaltă performanță,

 • Documentare privind asamblarea cu adezivi structurali (tehnologii de pregătite a suprafețelor și de lipire, proceduri și standarde de testare a adezivilor și îmbinărilor),

 • Studiu privind metodele de evaluare a comportamentului adezivilor structurali la temperatura ambiantă și la temperaturi extreme,

 • Caracterizarea comportamentului mecanic al materialelor și componentelor utilizate în construcția panourilor sandwich,

 • Stabilirea unor metodologii de calcul aproximativ (relații de predimensionare) utilizabile la proiectarea panourilor sandwich plane și curbe,

 • Elaborarea unei strategii de modelare parametrică cu elemente finite pentru analiza statică și dinamică a structurilor de tip sandwich.

Principalul obiectiv al etapei a fost elaborarea unor soluții noi de panouri ușoare, plane și curbe, pornind de la analiza stadiului actual în domeniu. Obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate.

WEBSITE PENTRU PUBLICAREA REZULTATELOR ȘI RAPOARTELOR PROIECTULUI

2012-12-15 00:00:00

Este finalizată structura de website ce va servi la publicarea materialelor, rezultatelor și rapoartelor științifice ale proiectului HIPEAS în format electronic.